συμμετέχω

Μεταφράσεις

συμμετέχω

participate, joinيَشتَرِكُ فِي, يَنْضَمُspojit (se), účastnit sedeltage, slutte sig tilbeitreten, teilnehmenparticipar, unirliittää, osallistuaparticiper, rejoindresastaviti, sudjelovatipartecipare, unire加わる, 参加する...에 합류하다, 참가하다aansluiten bij (zich), deelnemendelta, slutte seg tildołączyć, wziąć udziałjuntar, participarсоединять, участвоватьdelta, förenaเข้าร่วม, มีส่วนร่วมkatılmaktham gia参与, 参加 (sime'texo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
παίρνω μέρος συμμετέχω σε παιχνίδιδιαγωνισμό
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close