συμμετοχική δημοκρατία

Μεταφράσεις

συμμετοχική δημοκρατία

démocratie participative
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close