συμμετρία

Μεταφράσεις

συμμετρία

symmetrysimetriasymetrieсиметриясимметрияsymmetrisymétrie대칭symmetrisymmetrieสมมาตรالتناظرSymmetrieסימטריהsimmetria対称性simetría (sime'tria)
ουσιαστικό θηλυκό
αναλογία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close