συμμετρικά

Μεταφράσεις

συμμετρικά

symmetrically
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close