συμμορφώνομαι

Μεταφράσεις

συμμορφώνομαι

comply (simor'fonome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
πειθαρχώ συμμορφώνομαι με τον κανονισμό
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close