συμμόρφωση

Μεταφράσεις

συμμόρφωση

compliance, conformity
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close