συμπίεση

Μεταφράσεις

συμπίεση

compression
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close