συμπεπιεσμένος

Μεταφράσεις

συμπεπιεσμένος

compact
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close