συμπεριλαμβάνω

Μεταφράσεις

συμπεριλαμβάνω

includeinclureOmfatter (simberilam'vano)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
περιλαμβάνω στο ίδιο σύνολο Συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου.
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close