συμπεριλαμβανόμενος

Μεταφράσεις

συμπεριλαμβανόμενος

مُتَضَمَّنُ

συμπεριλαμβανόμενος

zahrnutý

συμπεριλαμβανόμενος

inkluderet

συμπεριλαμβανόμενος

eingeschlossen

συμπεριλαμβανόμενος

included

συμπεριλαμβανόμενος

incluido

συμπεριλαμβανόμενος

sisältyvä

συμπεριλαμβανόμενος

inclus

συμπεριλαμβανόμενος

uključujući

συμπεριλαμβανόμενος

incluso

συμπεριλαμβανόμενος

含まれた

συμπεριλαμβανόμενος

포함된

συμπεριλαμβανόμενος

inbegrepen

συμπεριλαμβανόμενος

omfattet

συμπεριλαμβανόμενος

wcielony

συμπεριλαμβανόμενος

incluso

συμπεριλαμβανόμενος

включая

συμπεριλαμβανόμενος

inkluderad

συμπεριλαμβανόμενος

ประกอบด้วย

συμπεριλαμβανόμενος

dahil

συμπεριλαμβανόμενος

kể cả

συμπεριλαμβανόμενος

包括在内的
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close