συμπεριφορά

Μεταφράσεις

συμπεριφορά

Verhalten, Benehmen, Einstellungbehaviour, attitude, conduct, behaviorcomportement, conduite, attitudeسُلُوك, مَوْقِفchování, postojholdning, opførselactitud, conducta, comportamientoasenne, käyttäytyminenponašanje, stavatteggiamento, comportamento態度태도, 행동gedrag, houdinginnstilling, oppførselnastawienie, zachowaniecomportamento, atitudeотношение, поведениеattityd, uppförandeทัศนคติ ความเห็น, พฤติกรรมdavranış, tavırcách cư xử, thái độ行为, 态度התנהגות行為поведение (simberifo'ra)
ουσιαστικό θηλυκό
1. το φέρσιμο απαράδεκτη συμπεριφορά
2. στάση, αντιμετώπιση ενθαρρυντική συμπεριφορά
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close