συμπιεσμένος δίσκος

Μεταφράσεις

συμπιεσμένος δίσκος

قُرْص مَضْغُوط

συμπιεσμένος δίσκος

kompaktní disk

συμπιεσμένος δίσκος

cd

συμπιεσμένος δίσκος

Compact Disc

συμπιεσμένος δίσκος

compact disc

συμπιεσμένος δίσκος

disco compacto

συμπιεσμένος δίσκος

CD-levy

συμπιεσμένος δίσκος

disque compact

συμπιεσμένος δίσκος

kompakt disk

συμπιεσμένος δίσκος

compact disc

συμπιεσμένος δίσκος

コンパクトディスク

συμπιεσμένος δίσκος

콤팩트디스크

συμπιεσμένος δίσκος

compact disc

συμπιεσμένος δίσκος

CD-plate

συμπιεσμένος δίσκος

płyta kompaktowa

συμπιεσμένος δίσκος

disco compacto

συμπιεσμένος δίσκος

компакт-диск

συμπιεσμένος δίσκος

cd-skiva

συμπιεσμένος δίσκος

แผ่นดิสก์

συμπιεσμένος δίσκος

kompakt disk

συμπιεσμένος δίσκος

đĩa CD

συμπιεσμένος δίσκος

激光唱片
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close