συμπιεστής

Μεταφράσεις

συμπιεστής

compressor
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close