συμπολίτης

(προωθήθηκε από συμπολίτισσα)
Μεταφράσεις

συμπολίτης

(simbo'litis) αρσενικό

συμπολίτισσα

(simbo'litisa) θηλυκό
ουσιαστικό
πολίτης της ίδιας πόλης
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close