συμπτύσσω

Μεταφράσεις

συμπτύσσω

telescope (sim'ptiso)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
περιορίζω συμπτύσσω ένα κείμενο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close