συμπόνοια

Μεταφράσεις

συμπόνοια

heart, pity

συμπόνοια

حَنان

συμπόνοια

lítost

συμπόνοια

medlidenhed

συμπόνοια

Mitleid

συμπόνοια

lástima

συμπόνοια

sääli

συμπόνοια

pitié

συμπόνοια

sažaljenje

συμπόνοια

pietà

συμπόνοια

哀れみ

συμπόνοια

동정

συμπόνοια

medelijden

συμπόνοια

medlidenhet

συμπόνοια

litość

συμπόνοια

compaixão

συμπόνοια

жалость

συμπόνοια

medlidande

συμπόνοια

ความสงสาร

συμπόνοια

acıma

συμπόνοια

lòng thương

συμπόνοια

憾事
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close