συμπύκνωμα Bose-Einstein

Μεταφράσεις

συμπύκνωμα Bose-Einstein

Bose-Einstein condensate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close