συμφέρον

Μεταφράσεις

συμφέρον

interestInteresseintérêt利息interesseinterésالفائدة관심интересinteresse利息 (sim'feron)
ουσιαστικό ουδέτερο
όφελος, κέρδος κάνω κτ από συμφέρον
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close