συμφιλιώνω

Μεταφράσεις

συμφιλιώνω

reconcile, reunite
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close