συμφιλιώσιμος

Μεταφράσεις

συμφιλιώσιμος

reconcilable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close