συμφορητικός

Μεταφράσεις

συμφορητικός

congestive

συμφορητικός

congestif
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close