συμφραζόμενα

Μεταφράσεις

συμφραζόμενα

context (simfra'zomena)
ουσιαστικό ουδέτερο πληθυντικός
γλωσσικό περιβάλλον
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close