συμψηφίζομαι

Μεταφράσεις

συμψηφίζομαι

(simpsi'fizome)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close