συμψηφίζω

Μεταφράσεις

συμψηφίζω

(simpsi'fizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
βγάζω το μέσο όρο συμψηφίζω βαθμούς
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close