συμψηφισμός

Μεταφράσεις

συμψηφισμός

compensation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close