συνάγω

Μεταφράσεις

συνάγω

deduce
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close