συνάδει

Μεταφράσεις

συνάδει

befit, suit
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close