συνάθροιση

Μεταφράσεις

συνάθροιση

aggregation, assembly, gathering
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close