συνάλλαγμα

Μεταφράσεις

συνάλλαγμα

currency, exchange, changeالبَاقيdrobnébyttepengeWechselgeldcambio, vueltavaihtorahamonnaiesitnišrestoおつり거스름돈wisselgeldvekselresztatrocoсдачаväxelเงินทอนbozuk paratiền lẻ零钱 (si'nalaɣma)
ουσιαστικό ουδέτερο
ξένο νόμισμα τιμή συναλλάγματος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close