συνάφεια

Μεταφράσεις

συνάφεια

affinityLinkcollegamentołączeקישור링크linklinkkiвръзкаリンクlien链接linklänk (si'nafia)
ουσιαστικό θηλυκό
σχέση ομοιότητας Υπάρχει μεγάλη συνάφεια μεταξύ των δυο αντιδράσεων.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close