συνάω

Μεταφράσεις

συνάω

collect, gather
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close