συνέδριο

Μεταφράσεις

συνέδριο

conference, conventioncongrès (si'neðrio)
ουσιαστικό ουδέτερο
οργάνωση διαλέξεων πάνω σε ένα θέμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close