συνθέτω

(προωθήθηκε από συνέθεσα)
Αναζητήσεις σχετικές με συνέθεσα: συνθέτω
Μεταφράσεις

συνθέτω

compose (sin'θeto)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
δημιουργώ μουσικό έργο συνθέτω μουσικό κομμάτι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close