συνέλευση

Μεταφράσεις

συνέλευση

assembly, conventionAssembly (si'nelefsi)
ουσιαστικό θηλυκό
συγκέντρωση εργαζομένων ή μελών συλλόγου κ.λπ.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close