συνέρχομαι

Μεταφράσεις

συνέρχομαι

bijeenkomen, bijkomen, herstellenيَسْتَفِيقُ, يَشْفىnabýt vědomí, uzdravit sekomme (sig), vågne operholen (sich), zu sich kommencome around, come round, recoverrecuperar, volver en sítoipua, tulla tajuihinsareprendre connaissance, se remettreoporaviti se, osvijestiti seguarire, rinvenire回復する, 意識を回復する의식을 회복하다, 회복하다friskne til, komme til seg selvodzyskać, zajśćdespertar, recuperar, recuperar-seвозвращать, приходить в себяkomma över, tillfrisknaฟื้นขึ้นมา, หายจากiyileşmek, kendine gelmekhồi phục, tỉnh lại恢复, 苏醒过来 (si'nerxome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
1. ξαναβρίσκω τις αισθήσεις μου Συνήλθε μετά από μια ώρα.
2. αναρρώνω Συνήλθε από την αρρώστια του.
3. λογικεύομαι Πρέπει να συνέλθει.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close