συνήθιζα

Μεταφράσεις

συνήθιζα

kdysi

συνήθιζα

plejede

συνήθιζα

hat (gelebt)

συνήθιζα

used

συνήθιζα

partícula de pasado, soler

συνήθιζα

olla tapana

συνήθιζα

imparfait

συνήθιζα

nekada

συνήθιζα

solevo, solevi

συνήθιζα

かつて・・・だった

συνήθιζα

예전에는~이었다

συνήθιζα

vroeger

συνήθιζα

pleie

συνήθιζα

costumar, costumava

συνήθιζα

когда-то

συνήθιζα

brukade

συνήθιζα

เคย

συνήθιζα

n/a

συνήθιζα

đã từng

συνήθιζα

过去曾做
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close