συναίνιση

Μεταφράσεις

συναίνιση

acquiescence, consent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close