συναγωνιστής

(προωθήθηκε από συναγωνίστρια)
Μεταφράσεις

συναγωνιστής

(sinaɣoni'stis) αρσενικό

συναγωνίστρια

(sinaɣo'nistria) θηλυκό
ουσιαστικό
αγωνιστής σε κοινό αγώνα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close