συναγωνισμός

Μεταφράσεις

συναγωνισμός

competitioncompétition경쟁竞争競爭 (sinaɣoni'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
ανταγωνισμός είμαι εκτός συναγωνισμού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close