συναινώ

Μεταφράσεις

συναινώ

consent, acquiesce (sine'no)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
δίνω την έγκρισή μου συναινώ σε γάμο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close