συναισθηματισμός

Μεταφράσεις

συναισθηματισμός

sentimentality (sinesθimati'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
ευαισθησία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close