συναισθησία

Μεταφράσεις

συναισθησία

synaesthesia
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close