συναντάω

Μεταφράσεις

συναντάω

(sina'ndao)

συναντώ

(sina'ndo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. βρίσκω κπ κάπου συναντάω φίλους
2. αντιμετωπίζω συναντάω δυσκολίες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close