συναντιέμαι

Μεταφράσεις

συναντιέμαι

يَجْتَمِعُ

συναντιέμαι

sejít se

συναντιέμαι

mødes

συναντιέμαι

zusammenkommen

συναντιέμαι

get together

συναντιέμαι

juntarse, reunirse

συναντιέμαι

kokoontua

συναντιέμαι

se réunir

συναντιέμαι

sastati se

συναντιέμαι

riunirsi

συναντιέμαι

集まる

συναντιέμαι

모이다

συναντιέμαι

bijeenkomen

συναντιέμαι

komme sammen

συναντιέμαι

zebrać

συναντιέμαι

encontrar com alguém, reunir

συναντιέμαι

träffas

συναντιέμαι

สังสรรค์

συναντιέμαι

bir araya gelmek

συναντιέμαι

gặp gỡ

συναντιέμαι

聚集
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close