συναποφασίζω

Μεταφράσεις

συναποφασίζω

co-décider
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close