συναπόφαση

Μεταφράσεις

συναπόφαση

co-décision
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close