συναρπάζω

Μεταφράσεις

συναρπάζω

fascinate (sinar'pazo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
ενθουσιάζω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close