συνασπισμός

Μεταφράσεις

συνασπισμός

coalition, alliance, bloc, league

συνασπισμός

koalicio

συνασπισμός

coalition
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close