συνδέω στην πρίζα

Μεταφράσεις

συνδέω στην πρίζα

zapojit

συνδέω στην πρίζα

slutte til

συνδέω στην πρίζα

einstöpseln

συνδέω στην πρίζα

plug in

συνδέω στην πρίζα

enchufar

συνδέω στην πρίζα

kytkeä pistorasiaan

συνδέω στην πρίζα

brancher

συνδέω στην πρίζα

uključiti

συνδέω στην πρίζα

inserire

συνδέω στην πρίζα

プラグで接続する

συνδέω στην πρίζα

(…)을 (…)에 연결하다

συνδέω στην πρίζα

insteken

συνδέω στην πρίζα

plugge inn

συνδέω στην πρίζα

wetknąć

συνδέω στην πρίζα

ligar

συνδέω στην πρίζα

включать в сеть

συνδέω στην πρίζα

sätta i

συνδέω στην πρίζα

เสียบปลั๊ก

συνδέω στην πρίζα

bağlamak

συνδέω στην πρίζα

cắm vào

συνδέω στην πρίζα

插上电源
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close