συνδικάτο

Μεταφράσεις

συνδικάτο

union, labor union, trade unionsyndicatنِقَابَةُ عُمَّالodboryfagforeningGewerkschaftsindicatoammattiyhdistyssindikatsindacato労働組合노동조합vakbondfagforeningzwiązek zawodowysindicatoпрофсоюзfackföreningสหภาพแรงงานsendikacông đoàn工会סינדיקט (sinði'kato)
ουσιαστικό ουδέτερο
σύλλογος εργαζομένων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close